Η απάτη του "αγίου" φωτός

Η απάτη του

Ιστορική περίληψη


Περί τον 9ο αιώνα οι Χριστιανοί επισκέπτονταν τους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσουν τα εδάφη όπου έζησε(μάλλον) ο Ιησούς Χριστός. Όταν η Ιερουσαλήμ πέρασε στα χέρια των Σαρακηνών οι οποίοι ήταν οπαδοί του Μωάμεθ, οι προσκυνητές σταμάτησαν να την επισκέπτονται Θέλοντας να ανανεώσει το ζήλο των προσκυνητών, ο Αυτοκράτορας της Δύσης , με άδεια του Καλιφά, βασιλιά των Σαρακηνών, στόλισε την Ιερουσαλήμ με Μοναστήρια και Εκκλησίες. Μετά τον θάνατο και των δύο αρχόντων οι Άραβες άρχισαν πάλι τις καταστροφές και έτσι οι προσκυνητές και πάλι λιγόστεψαν, όπως και τα... κέρδη των μοναχών.

Ο Κοραής έγραψε: «Οι Μοναχοί, ως φρόνιμοι, δεν άργησαν να θεραπεύσωσι την δυστυχίαν, επινοήσαντες στο θαύμα του αγίου φωτός». Έτσι, για κάποιο διάστημα, με «νύχια και με δόντια» οι μοναχοί κράτησαν το εφεύρημα τους αυτό γεμίζοντας τα φυλακτήρια τους με τα αργύρια των αφελών πιστών. Στις αρχές του 11ου αιώνα, ο Σουλτάνος της Αιγύπτου, Αχέμ Βαμριλλάχ, «ακούσας ότι εγίνετο με δόλον των ιερέων θαύμα ετήσιον εις την Ιερουσαλήμ, ωργίσθη τόσον, ώστε και τον Ναόν του Αγίου Τάφου κατέσκαψε, και όλα τα ευρεθέντα εις αυτό πλούτη μετέφερεν εις το βασιλικόν του θυσαυρόν» (MOSHEM).

Παρ' όλα αυτά, οι μοναχοί κατόρθωσαν να ανοίξουν και πάλι την επικερδή επιχείρηση του προσκυνήματος και με το πρεστίζ του «θαύματος».Το μόνο που έμενε να ρυθμίσουν, ήταν η απαλλαγή απο την ενόχληση των Αράβων και κάτι τέτοιο έγινε με την επινόηση και την εγκληματική εκστρατεία των Σταυροφοριών Μετά τις Σταυροφορίες, οι Λατίνοι παρέμειναν για 88 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, και έθρεψαν με το θαύμα τους αυτό την ακολασία τους. Μετά το επικερδές αυτό εμπόριο πέρασε στα χέρια των Ανατολικών, και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα

Το "θαύμα"


Υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες αναφορές σχετικά με τη βίωση του "θαύματος" του αγίου φωτός της Ιερουσαλήμ ανά τους αιώνες. Μια από τις πρώτες, βρίσκουμε στο οδοιπορικό της Αιθερίας, που αναφέρεται στην περιήγηση μιας μοναχής στους αγίους τόπους κατά τον 4ο ή 6ο αιώνα.
Γύρο στον 9ο αιώνα αρχίζει να παρουσιάζεται από προσκυνητές το εν λόγω φως ως θαύμα, ως θεόπεμπτο δώρο που "κατέρχεται ουρανόθεν στον Άγιο Τάφο". Μια ακόμη μαρτυρία, από τις πρώτες που αποδίδουν υπερφυσικό χαρακτήρα στο άναμμα του Αγίου Φωτός ήταν αυτή του Γάλλου Βερνάρδου (Bernardus Monachus), Καθολικού μισιονάριου και μοναχού, ο οποίος έκανε προσκυνηματικό ταξίδι στην Αίγυπτο και την Παλαιστίνη μεταξύ του 865 έως το 870 μ.Χ. και αποδίδει σε άγγελο τη μετάδοση του φωτός στον Πατριάρχη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η καταγραφή του γεγονότος από τον Φουσέ της Σαρτρ (Foucher de Chartres, 1059-1127), τον Γάλλο ιερέα και χρονικογράφο της Α' Σταυροφορίας, έναν από τους αξιόπιστους μάρτυρες των ιστορικών γεγονότων της εποχής.

Ο κοινός παρονομαστής σε κάθε πιθανή μαρτυρία περί θαύματος είναι ότι αυτές γίνονταν από εκκλησιαστικά πρόσωπα, ή πρόσωπα των οποίων το πολιτικό μέλλον ήταν εξαρτώμενο από τη θρησκεία. Φυσικά υπήρξαν και μερικές εξαιρέσεις όπως αυτή του Πάπα Γρηγορίου Η' (Αρχιερατεία: 1227-1241)που αποκήρυξε το Άγιο Φως ως απάτη, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Εφραίμ Β΄ (1766-1771).ο οποίος κατάργησε την τελετή του αγίου φωτός ως «χειροποίητον μηχανουργίαν κ.α.

Στο άρθρο μας θα κάνουμε σαφές ότι οι καιροσκοπικές και κερδοσκοπικές αυτές μαρτυρίες είναι ψευδείς,γεγονός το οποίο δυστυχώς, καθιστά τους ανθρώπους που εμπλέκονται ως σήμερα σε αυτές, ανίκανους να μεταδώσουν την αλήθεια του χριστιανισμού

Η απάτη


Το 1964 κληρικός του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων αποκάλυψε: «Τα περί του λεγομένου θαύματος του αγίου φωτός, δεν είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν, λόγω σκανδάλου. Ευχαρίστως όμως, εφ’ όσον μ’ ερωτάτε, θα σας είπω εν περιλήψει πως γίνεται η τελετή και πώς λαμβάνεται το «άγιον» φως». «Την Μεγάλην Παρασκευήν και μετά την περιφοράν του επιταφίου πέριξ του Παναγίου Τάφου, ο Πατριάρχης τοποθετεί τον Επιτάφιον επί του Τάφου. Κατόπιν τούτου σβήνουν όλα τα κανδήλια τα εντός και εκτός του Τάφου. Την επομένην, Μέγα Σάββατον, ο Σκευοφύλαξ μεταφέρει κεκαλυμμένην με αργυρούν κάλυμμα, μία ειδικήν κανδήλα αναμμένην, την οποίαν τοποθετεί εντός του Παναγίου Τάφου. Εν συνεχεία ο διοικητής των Ιεροσολύμων σφραγίζει τον Τάφον. Ενώ λοιπόν, πάντα τα φώτα και τα κανδήλια έχουν σβυσθή, η ειδική κανδήλα εντός του Τάφου παραμένει αναμμένη. Την 10ην ώραν και μετά την σχετικήν λιτανείαν πέριξ του Αγίου Τάφου, κατά την οποίαν ψάλουν το λυχνικόν «φως ιλαρόν», ανοίγονται αι πύλαι του Ναού του Παναγίου Τάφου και εισέρχεται ο λαός. Συγχρόνως ανοίγει και η πύλη του Κουβουκλίου εις την οποίαν ευρίσκεται ο Τάφος και εισέρχεται ο Πατριάρχης, αφού προηγουμένως τυπικώς αφαιρεί τα αρχιερατικά του άμφια και μένει μόνον με το στιχάριον. Μετά από μίαν σχετικήν τυπικήν προσευχήν, λαμβάνει το «άγιον» φως, όχι βεβαίως θαυματουργικώς, δια να είμαι ειλικρινής, αλλά ανάπτει τον πυρσόν του από την αναμμένην ειδικήν κανδήλα την οποίαν είχε μεταφέρει προηγουμένως ο Σκευοφύλαξ. Αυτή με λίγα λόγια είναι είναι η διαδικασία περί του «αγίου» φωτός».

Μια πιο σύγχρονη και επιστημονική εξήγηση αφορά μια αρχαία, απόκρυφη εφαρμογή που οργανώνεται απί τους κληρικούς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων,σύμφωνα με την οποία τα κεριά έχουν εμβαπτιστεί προηγουμένως σε φώσφορο, ο οποίος έχει την ιδιότητα της αυτοανάφλεξης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Οι υποστηρικτές του "θαύματος" επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι ο φώσφορος ανακαλύφθηκε τον 17ο αιώνα ωστόσο είναι γνωστό πως στη μέση ανατολή από την αρχαιότητα ακόμα, υπήρχαν ουσίες με παρόμοιες ιδιότητες.

Ένας άλλος ισχυρισμός σχετικά με την αγιότητα της ελεύσεως του φωτός προκύπτει από το γεγονός ότι η φλόγα των 33 κεριών του δεν καίει εάν την αγγίξεις για μερικά δευτερόλεπτα Αν και η φλόγα που δεν καίει χρησιμοποιείται συχνά από πλανόδιους μάγους και κομπάρσους σε τσίρκο, ως μη κανονική φλόγα, έχει δοθεί εξήγηση και σε αυτό. Είναι γνωστό, ότι η αυτοανέφλεξη του φωσφόρου δεν προκαλεί θερμότητα στην αρχή και η φλόγα είναι σχετικά ψυχρή. Έτσι εξηγείται επιστημονικά το φαινόμενο της ακαΐας. Κατά την καύση των 33 κεριών, παράγεται ισχυρό ανοδικό ρεύμα, και η φλόγα που δημιουργείται πάλλεται. Η παλλόμενη φλόγα σε συνδυασμό με το παλλόμενο χέρι δημιουργούν μια παροδική ανοχή του σώματος μας σε αυτήν, εφόσον δεν παρεμβάλλονται ουσίες ταχείας καύσης όπως πχ τρίχες.

Αυτή το "ιερό" κατασκεύασμα προσέλκυσης τουριστών-προσκυνητών είχαν το θράσος να απαιτήσουν να γίνει "μυστήριο" και να αναγράφεται ως "τελετή του μυστηρίου του αγίου Φωτός" αλλά ευτυχώς ο τότε μητροπολίτης Κυριακουπόλεως Αριστόβουλος, αντέδρασε, λέγοντας πως κάτι τέτοιο είναι ανίερο, αφού αποτελεί ανθρώπινο κατασκεύασμα.

Ο σοφός διδάσκαλος του γένους, Αδαμάντιος Κοραής, μας πληροφορεί σχετικά στον τρίτο τόμο του βιβλίου του «ΑΤΑΚΤΑ», ότι, "οι χριστιανοί Πατέρες δεν αναφέρουν τίποτα μέχρι τον 9ον μ.Χ αιώνα περί του «αγίου» φωτός", και αφού αναγνωρίζει μόνο τον Ιησού Χριστό ως το Αληθινό Φως, αποκαλεί τους Αγιοταφίτες ιερείς λαοπλάνους, και συνεχίζει λέγοντας «Το ψευδόθαυμα αυτό το πιστεύουν ολίγοι, ίσως τινές δια μωρίαν και άλλοι δι΄ αισχροκέρδειαν... Ουδέ ο Χρυσόστομος το επίστευεν ή μάλλον ουδέ το εγνώριζε, διότι, άν εις τον καιρόν του εθαυματουργείτο το άγιον φώς, πώς ήτο δυνατόν να λέγη ότι δέν εγίνοντο πλέον θαύματα;»

~Σε καμία περίπτωση δεν τασσόμαστε κατά των συνανθρώπων μας που δέχονται το συμβάν ως θαύμα. Η ορθοδοξία και η πίστη στο Χριστιανισμό είναι καλώς ή κακώς ριζωμένη στα ήθη τα έθιμα και τις παραδόσεις μας και γι αυτό το λόγο είναι σεβαστή. Πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη να πιστεύουν σε θαύματα, αγίους και μύθους και για αυτό το λόγο είναι απάνθρωπο και αισχρό η ανάγκη αυτή να γίνεται προϊόν εμπορίου και φανατισμού από κάποιους δήθεν εκπροσώπους της πίστης. Αυτούς με τις λιμουζίνες, τα ακίνητα, τις off shore εταιρείες, τα άμφια και τα μπλιχλιμπίδια των εκατομμυρίων ευρώ, τους δημόσιους υπάλληλους που πρωτοξεκίνησαν το φακελάκι, τους παιδόφιλους, τους πολεμοχαρείς, τους ιμπεριαλιστές, τους ρατσιστές, τους φυλάργυρους μασόνους υπηρέτες του θεού. Ευχαριστώ πολύ για το θαύμα που μας προσφέρετε αλλά δε θα πάρουμε. Και αν σε κάθε περίπτωση εσείς εκεί στα Ιεροσόλυμα, έχετε ανώτερες σχέσεις με τον Παντοδύναμο, ζητήστε του να σταματήσει ο πόλεμος στη γειτονιά σας, την Παλαιστίνη.~ Καλό ποδοπάτημα.
SHARE

Ramnousia

’Η αλήθεια απλά υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί... ’. Ramnousia.com - Νέα με άποψη, Σχολιασμός Επικαιρότητας, Αληθινές Ειδήσεις.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
  Blogger Comment
  Facebook Comment

72 σχόλια:

 1. Πολυ φασαρια και αερολογια στο εν λογω κειμενο , μονο και μονο για να βαλει σε αμφισβητηση την πιστη ορισμενων . Το να μπλεκουμε ενα ισως θαυμα , με τον τσαρλατανισμο καποιων ιερεων , δεν αποτελει αποδειξη οτι δεν συμβαινει . Και η ολη αυτη προσπαθεια , να αποδειξουμε ταχα τα παντα με επιστημονικο τροπο , με κανει ακομα πιο υποψιασμενο για τους πραγματικους σκοπους ολων αυτων που παση θυσια πρεπει να καταστησουν την πιστη , και κατ'επεκταση την ελπιδα , υπο του μηδενος ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εχεις δικιο ανωνυμε,οντως χρησιμοποιησαμε πολυ φασαρια και αερολογια για να αποδειξουμε κατι το οποιο ειναι προφανες σε οποιονδηποτε ανθρωπο κοινης αντιληψης.Παρολαυτα ο τσαρλατανισμος καποιων ιερέων ειναι αυτος που προκαλει το εν λογω θαυμα.Επισης για πολλους ανθρωπους(ασφαλως και σεβομαστε τους υπολοιπους)η πιστη προς τα θεια δεν αποτελει ενδειξη ελπιδας.Οπως και να εχει αυτο που θιγεται σχεδον αποκλειστικα ειναι ο τσαρλατανισμος που ορθως ανεφερες και η σκοπιμοτητα του, και οχι η πιστη των ανθρωπων σε οποιαδηποτε θρησκεια.Δε θα πλατιασω πιστευω καταλαβες

  Φιλος χριστιανος ορθοδοξος μου εστειλε το παρακατω mail : στο 3ο βιβλιο των ιστορικων μοιαζει προφητικο το παρακατω. ακομα βαζω κ μερικα αλλα αποσπασματα για σαλτσα. :)
  Όπως ο Ναδάβ και Αβιού, έτσι ορισμένοι ιεροκήρυκες προσπαθούν να ευαγγελιστούν τους ανθρώπους με ξένο πυρ, που ανάβεται όχι κατα θείον τρόπον (Λευιτ.10:1-2)

  Ο Ιησούς Χριστός είπε: «διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς.» (Ματ.24:24)
  Ο Παύλος είπε: εν υστέροις καιροίς’ θα αποστατήσουν τινές από της πίστεως, ‘προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, διά της υποκρίσεως ψευδολόγων’… διδασκόντων χάριν αισχρού κέρδους …Διότι οι τοιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτών κοιλίαν, και διά λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων» (Ρωμ.16:18). Γι’ αυτό προέτρεπε τους πιστούς να μην είναι πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην (Εφεσ.4:14). Και ότι πονηροί άνθρωποι και γόητες θα προκόψουν στο χειρότερο, πλανώντες και πλανώμενοι... Περισσότερα
  Πετρος: διά πλεονεξίαν θα μας εμπορευθούν με πλαστούς λόγους
  ακομα κ ο Ο Ιούδας, στην επιστολή του προειδοποιούσε ότι θα εισχωρούσαν λαθραίως μερικοί ασεβείς άνθρωποι, που θα μετέστρεφαν τη χάρη του Θεού μας σε ασέλγεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν εχεις πραγματικά επιχειρήματα, θα είχες αν το είχες παρακολουθήσει ο ίδιος. Το οτι κατι είναι υπερβατικό και ανεξήγητο δεν σημαίνει οτι είναι ανύπαρκτο. Στη φυσική υπάρχουν πολλά ἁνεξήγητα" και απαγορευτικά για τον εγκέφαλο να νοήσει

   Διαγραφή
  2. Κάνεις λάθος συνάνθρωπε.Δεν υπάρχει τίποτα το ανεξήγητο και απαγορευτικό για τον εγκέφαλο να νοήσει,απλά -Είτε δεν έχει ερευνηθεί πειραματικά
   -είτε δεν υπάρχουν καλά μαθηματικά για να το εκφράσουν
   -είτε δεν έχει γίνει ακόμα μελέτη για το αντικείμενο της έρευνας

   Δώστε ένα παράδειγμα "φυσικής" που είναι ανεξήγητο και "απαγορευτικό" για τον εγκέφαλο να νοήσει.

   Διαγραφή
 3. Δημητρης Τσιρος( ex ανωνυμος )
  Δυστυχως , τα παντα σε αυτην την κοινωνια εμπορευονται . Τιποτα δεν ειναι αυταποδεικτο και κατα την προσωπικη μου γνωμη , δεν υπαρχει κοινη αντιληψη . Με αυτον τον τροπο διαχωριζουμε τους ανθρωπους σε χαζους και σε εξυπνους . Το σχολιο μου στοχευει περισσοτερο στον σκοπο καποιων ( ...το λεω γενικα γιατι δεν γνωριζω προσωπα ) να χαντακωσουν και να υπονομευσουν τα παντα . Εδω γινετε η προσπαθεια κατα της θρησκειας . Καπου αλλου γινετε κατα της επιστημης , αλλου κατα του ιδιου του ανθρωπου ... ειναι σαν να λεμε : ρε σεις τοσα εκατομυρια ευρω εχουμε δωρισει και η επιστημη δεν εχει βρει την γιατρια του καρκινου...
  Οι περισσοτεροι πορευομαστε με πιστη σε κατι ειτε ειναι θειο , ειτε ειναι ανθρωπινο ειτε οτιδηποτε . Εδω χτυπιετε το θειο και συμφωνα με τα γραφομενα , η αποψη μου ειναι , οτι οσο ισχυει αλλο τοσο δεν ισχυει...
  Τελος , για να μην παρεξηγηθω , η σαπιλα που εχει ριζωσει στην εκκλησια , κοντευει να καταστρεψει την θρησκεια και την πιστη ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. συμφωνώ με το......η σαπιλα που εχει ριζωσει στην εκκλησια , κοντευει να καταστρεψει την θρησκεια και την πιστη ...

   Διαγραφή
  2. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΑΓΙΟ ΦΩΣ" ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΚΑΡΛΑΚΙΔΗ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤ ΑΠΟΨΗ. ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΨΗ, ΕΝΝΟΩ.

   ΟΤΑΝ ΑΠΛΑ ΑΚΟΥΤΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ, Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΠΛΑΣΑΡΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΤΕ ΝΟΜΙΖΩ ΑΠΟ ΠΡΟΒΑΤΑ...
   ΚΟΠΑΔΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΟΥ Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΛΕΝΕ, ΤΟ ΧΑΦΤΕΙ ΑΠΛΑ, ΑΜΑΣΗΤΑ, ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΝΙΟΕ, ΤΟ ΜΥΡΗΚΑΖΕΙ, ΓΙΑΙ "ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ. ΕΤΣΙ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ".

   ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΤΣΙ.

   ΣΤΟΥΣ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑΣ ΙΟΥΔΑΣ. ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 11 ΔΕΝ ΕΛΓΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

   ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑΣ, ΔΟΛΙΟΣ !!!
   ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΟΣ ΚΟΡΑΗΣ (ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ!!!) ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ (ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΡΑ ΓΕ ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ;;;) ΕΙΠΑΝ... ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΑΝ...ΚΑΙ ΕΙΔΑΝ!!!
   ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ "ΕΙΔΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΙΧΑΝ;;;
   ΟΙ ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ;;;
   Ο ΚΙΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΠΟΥ ΣΚΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΕΒΛΥΣΕ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟ1579 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΤΕ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ;;;

   ΓΙΑΤΙ;;;;

   Διαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αν είναι απάτη ή πραγματικότητα η αφή του Αγίου Φωτός δεν γνωρίζω... Αυτό που γωνρίζω είναι ότι πριν ανακαλυφθούν τα αεροπλάνα το Άγιο Φως στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο δεν έφτανε ποτέ!!!!!! Το να μεταφέρεται με κυβερνητικό αεροσκάφος έιναι παράδοση των 2 τελευταίων δεκαετιών περίπου... Άρα μπορούμε να κατανοήσουμε πως όλοι οι ιερείς το βράδυ της Αναστάσεως έδιδαν στους πιστούς Άγιο Φως από την ακοίμητη κανδήλα που πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει σε κάθε ναό, κάτι το οποίο γνώριζαν οι άνθρωποι!!! Διαβάζοντας μάλιστα την δήλωση του τότε τοποτηρητού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Πάσχα 2000 αν θυμάμαι καλά) Μητροπολίτου Πέτρας κ. Κορνηλίου η οποία και λέει ότι ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανάβει τις 2 δάδες του από την ακοίμητη κανδήλα που υπάρχει εντός του Παναγίου Τάφου, συμπαιραίνω ότι στα Ιεροσόλυμα γίνεται ό,τι γινόταν και σε όλες τις ενορίες, δηλαδή το Άγιο Φως δίνεται από την ήδη υπάρχουσα φλόγα που βρίσκεται στον εκάστοτε ναό και δεν σβήνει ποτέ!!!! Δυστυχώς μερικοί άνθρωποι έχουν την ανάγκη να δουν ένα θαύμα για να συνεχίσουν να πιστεύουν στο Θεό... Σε ό,τι αφορά τον κύριο Καλόπουλο προσωπικά έχω επιφυλάξεις προς τους τους σκοπούς και τις "ευγενείς" καθ' όλα προθέσεις του. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι μονάχα λίγες μέρες πριν εορτάσει η Ορθοδοξία κάποιο σημαντικό γεγονός όπως η Ανάσταση εμφανίζει τα στοιχεία του;;;; Τέλος, θέλω να πω ότι είναι λάθος να ερμηνεύουμε αποσπάσματα από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη δίχως να έχουμε επίγνωση του υπολοίπου κειμένου, έτσι μπορεί να δημιουργηθούν παρερμηνείες..... (είμαι ο ανώνυμος αλλά μετά σκέφτηκα να δημοσιέυσω μέσω google, έπρεπε να το κάνω από την αρχή...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλώς ήρθες Λάμπρο. Κατα τη γνωμη μου ακομα και αν ο κ.Καλοπουλος εχει καποια προθεση-αμφιβαλλω-αυτη δεν αφορα το θεμα του "αγιου φωτος",απο τη στιγμη που τα στοιχεια του σε συνδυασμο με την κοινη λογικη και τα ματια μας καταδεικνυουν τα ιερωμενων πεπραγμενα.Για το θεμα του χρονικου σημειου, ας μην ξεχναμε οτι προκειται για τηλεοπτικες εκπομπες και ειναι φυσικο το θεμα να εχει περισσοτερη απηχηση τις συγκεκριμενες ημερες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Των ιερωμένων τα πεπραγμένα νομιζω ότι ο μόνος που είναι άξιος να τα κρίνει είναι ο ίδιος ο Θεός! Φυσικά δεν λέω να μην καταδεικνύουμε τις απάτες εφόσον αυτές γίνονται.... Κανείς από εμάς δεν έχει μπει στον Πανάγιο Τάφο για να δει τι πραγματικά γίνεται. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Ιησού προς τον Θωμά όταν τον συνάντησε για πρώτη φορά μετά την Ανάσταση "Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τα 4 Ευαγγέλια γράφτηκαν μεταξύ των ετών 60 και 100 μετά Χριστό.
  είναι μόνο 4 επειδή η Αποστολική Παράδοση έκανε την Εκκλησία να διακρίνει ότι αυτά τα 4 και μόνο αυτά τα 4 Ευαγγέλια έπρεπε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των Ιερών Βιβλίων.
  Η Εκκλησία βεβαιώνει, ως δεδομένο της πίστεως, ότι τα Ευαγγέλια προέρχονται από τους Αποστόλους. «Η Εκκλησία παντού και πάντοτε θεωρούσε και θεωρεί ότι τα 4 Ευαγγέλια
  προέρχονται από τους Αποστόλους. Πράγματι, αυτό που κήρυξαν οι Απόστολοι με εντολή του Χριστού, έπειτα, με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, μεταδόθηκε γραπτά από τους ίδιους και από ανθρώπους του κύκλου τους, ως θεμέλιο της
  πίστεως» (Β’ Σύνοδος του Βατικανού, Dei Verbum, 18).
  «Οι ιεροί συγγραφείς έγραψαν τα τέσσερα Ευαγγέλια, επιλέγοντας ορισμένα πράγματα ανάμεσα στα πολλά που μεταδόθηκαν προφορικά ή και γραπτά, συντάσσοντας μια σύνθεση των υπόλοιπων ή εξηγώντας τα αναφορικά με την κατάσταση των Εκκλησιών,διατηρώντας τέλος τον κηρυγματικό χαρακτήρα, πάντοτε όμως με τρόπο που να αναφέρουν για τον Ιησού με ειλικρίνεια
  πράγματα αληθινά» (Β’ Σύνοδος Βατικανού, Dei Verbum, 19).
  «Η Αγία Μητέρα Εκκλησία θεωρούσε και θεωρεί σταθερά, αποφασιστικά και αταλάντευτα, ότι τα πιο πάνω 4 Ευαγγέλια, την ιστορικότητα των οποίων βεβαιώνει χωρίς κανένα δισταγμό, μεταδίδουν πιστά όσα ο Ιησούς, ο Υιός του
  Θεού, κατά τη διάρκεια της ζωής του μεταξύ των ανθρώπων,πραγματικά έπραξε και δίδαξε για την αιώνια σωτηρία τους,μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε στον ουρανό» (Β’ Σύνοδος Βατικανού, Dei Verbum, 19).
  κριτήρια αυθεντικότητας: η αναγνώριση εκ μέρους της Εκκλησίας, στην οποία παραστέκεται το Άγιο Πνεύμα.
  «Επειδή λοιπόν όλα όσα γράφονται
  από τους θεόπνευστους συγγραφείς ή αγιογράφους πρέπει να αποδίδονται στο Άγ. Πνεύμα, γι’ αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι τα βιβλία της Αγ. Γραφής διδάσκουν σταθερά, πιστά και αλάνθαστα την αλήθεια που ο Θεός θέλησε να καταγράψει σ’ αυτά
  για τη σωτηρία μας. Γι’ αυτό κάθε θεόπνευστη Γραφή είναι και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για παιδαγώγηση στη δικαιοσύνη, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος
  του Θεού, καταρτισμένος σε κάθε καλό έργο» (Β’ Σύν. Βατικανού, Dei Verbum, 11).

  Δηλαδή απο κατι τυπαδες μετα το θανατο του Χριστου γραφτηκαν ενα καρο βιβλια γι αυτον , μετα ηρθε ενα κεντρο εξουσιας αποφασισε ποια απο αυτα τα βιβλια τους κανουν τα θεωρησαν ιερα και θεοσταλτα και να τη η πιστη σας...
  Για να καταλαβαινουμε τι λεμε ο Χριστος ειναι γιος του Θεου επειδη το αποφασισε μια οικουμενικοι συνοδος , τυπαδες δλδ. οχι επειδη ντε και καλα ειναι αποδεδειγμενη αληθεια.
  ο.κ. επιλογη καποιου να πιστεψει αλλα τουλαχιστον να συνειδητοποιει οτι πιστευει στα λογια καποιων ισχυρων της εκκλησιας και ενος ονειροπληκτου ειδωλολατρη αυτοκρατορα που στηριξε πολιτικα τη δημιουργια μιας αυτοκρατοριας σε μια νεα θρησκεια πιο φιλικα προσκημενη στον καταπιεσμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Των ιερωμένων τα πεπραγμένα θα τα κρίνει ο Θεός? Είμαστε με τα καλά μας? Αν είναι έτσι ρε Λάμπρο ας κάνει ο καθένας ότι του καβλώσει. Να βγάλουμε έξω όλους τους εγκλματίες δολοφόνους παιδεραστές κλέφτες (ίσως δεν είναι τυχαίο που η εκκλησία καλύπτει κάθε κατηγορία) και ας τους κρίνει ο Θεός κ αυτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ''...καὶ βάλETE τὸν δάκτυλόν ΣΑΣ.....'' εκεί που αρμόζει και αφήστε τις παραβολές...παραδεδεγμένες κληρικές αυθεντίες !!αλλά τα όντως τεκμήρια ενοχλούσαν ανέκαθεν τις καλά στα μυαλά σας βολεμένες έννοιες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. διαβασα προσεκτικα τις αποψεις σας και εχω να κανω απλα μια παρατηρηση.Αν ο Λαμπρος 16 ειναι 16 τοτε η κοινωνια μας νοσει πραγματικα . Επισης Αμφιλυκη δεν νομιζω πως ο Λαμπρος εχει στο μυαλο του καποιες εννο ιες .Απλα μου θυμιζουν λογια κατηχητικου !!!Ισως κανω και λαθος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πρωτίστως είμαι 17 (ελάχιστη διαφορά από τα 16 αλλά τέλος πάντων...) Πληροφοριακά έχω να σας πω ότι ποτέ δεν πήγα σε κατηχητικό!!!! Απλά έχω καλή σχέση με τη θρησκεία μου. Γιατί η κοινωνία μας νοσεί πραγματικά;;;; Επειδή ο μόνος που είναι άξιος να κρίνει όλους τους ανθρώπους (ιερείς και μη) είναι ο Θεός;;;; (δεν έχω πρόθεση να γίνω ιερέας) Γιατί κανένας μας δεν κατακρίνει με τόσο έντονο τρόπο άλλες ομάδες ανθρώπων;;;; Φυσικά και δεν υποστηρίζω ότι θα πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι του έρθει στο κεφάλι, αλλά πριν αρχίσουμε να κρίνουμε τα πεπραγμένα άλλων ας σκεπτούμε τι έχουμε εμείς οι ίδιοι κάνει!!! Θα ήθελα να πω στον Human Evolution να μην φέρνει ως παραδείγματα τις αποφάσεις των Βατικανών Συνόδων μιας και όλοι μας γνωρίζουμε τι έκανε τότε το Βατικανό και την παραποίηση που δεχόντουσαν όλα τα θρησκευτικά κείμενα από την εκαστότε παπική εξουσία!! Πάντως οποιοδήποτε πρόβλημα έχει κάποιος με τον οποιονδήποτε ιερέα δε νομίζω ότι θα πρέπει να σταθεί αφορμή για να κλονιστεί η πίστη που τυχόν έχει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Λαμπρο δεν το ειπα για να παρεξηγηθεις.Επισης καλα κανεις και εχεις καλες σχεσεις με τη θρησκεια σου.Απλα πιστευω πως η εκκλησια μας δεν εχει καμια σχεση με τη θρησκεια .Λες οτι κανενας δεν κατακρινει αλλες ομαδες.Κανεις λαθος ,τοσο καιρο η εκκλησια ηταν στο απυροβλητο. Επισης που λες να σκεφτουμε τα πεπραγμενα μας .Κανεις απο εμας που μιλαμε εδω περα δεν θα κανει ποτε αυτα που εχουν κανει αυτοι που διοικουν την εκκλησια μας.Και εγω εχω γνωρισει εναν ιερεα που θαυμασα τα εργα του αλλα δυστυχως ειναι πολλοι λιγοι αυτοι πλεον.Δεν μπορω να καταλαβω γιατι τοσο υποστηριξη σε ενα θεσμο που ειναι αρρωστος και το ξερεις και εσυ.Δεν εχει σημασια να πιστευεις στο θεο ή οχι.Ελπιζω να δεις λιγο πιο αντικειμενικα το θεμα και να σταματησουμε να ειμαστε φανατικοι με αυτο το θεμα.Παραποιηση δεν δεχοντουσαν μονο τα θρησκευτικα κειμενα.Δες την βιβλιοθηκη της Αλεξανδρειας πυ καηκε απο χριστιανους επειδη ειχε "ειδωλολατρικα" κειμενα.Ας σταματησει ο φανατισμος και ας ανοιξουν λιγο τα μυαλα μας αυτο θελω να πω απλα.Παρεπιπτοντως ευχαριστουμε που μας λες τη γνωμη σου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πότε ήταν η Εκκλησία στο απυρόβλητο;;; Ποιος είσαι εσύ που λες ότι δεν πρόκειται να κάνει τα λάθη εκείνων που διοικούν την Εκκλησία;;; Άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε, είτε είναι τεράστια είτε είναι μικρά... Δεν υποστηρίζω ένα θεσμό που είναι άρρωστος, γιατί πολύ απλά άρρωστα είανι τα μέλη του θεσμού και όχι ο θεσμός. Μέλη του θεσμού της Εκκλησίας δεν είναι οι μονάχα ιερείς, είναι οι ιερείς και οι λαϊκοί. Φανατικός με το θέμα δεν είμαι γιατί δεν υποστηρίζω εκείνους που κάνουν κολάσιμες πράξεις αλλά εκείνους που δεν ευθύνονατι για εκείνους, αν μου πεις κάτι ορθό θα το ασπαστώ με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Είτε είναι σωστοί ιερείς είτε είναι σωστοί λαϊκοί. Τώρα για να πω την αλήθεια, τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας δεν γνωρίζω ποιος την έκαψε και γιατί, αλλά θα το ψάξω και θα σου πω την άποψη μου σχετικά. Πάντως τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων τα αντέγραψαν Ορθόδοξοι μοναχοί και τα έχουμε εμείς σήμερα και τα διδάσκουμε... Ευχαριστώ για το γόνιμο διάλογο που έχουμε. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΕΚΕΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΑ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ)
   ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΗΘΙΚΑ ΕΥΔΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ.

   ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΑΡΚΕΤΑ ΕΧΕΙ ΣΚΩΤΑΔΙΣΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΗ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

   Διαγραφή
 15. Λαμπρο η εκκλησια ηταν και ειναι στο απυροβλητο πολυ απλα γιατι τα μμε και η πολτικη χρνειαζονται τα μελη της.Το μονο που κατα καιρους πιανεται ειναι το θεμα της περιουσιας της εκκλησιας αλλα ακομα κ σε αυτη την περιπτωση λιγοι ομιλους για το πως αποκτηθηκε αυτη.
  Σχετικα με το ποιος ειναι σε θεση να κρινει ιερεις και μη σου απαντησα.Και δλδ για να καταλαβω, αν καποιος ειναι μουσουλμανος ειναι καταδικασμενος επειδη γεννηθηκε σε μουσουλμανικη χωρα?Σημασια εχει τι ανθρωπος εισαι κ οχι σε ποιον θεο πιστευεις.Και ειλικρινα δεν καταλαβαινω γιατι ενιστασαι σε κατι τοσο απλο.Καποτε ο κοσμος αγοραζε συγχωροχαρτια.Κλαιν ε?Προτεινεις να κοιταξει ο καθενας τι εχει κανει.Ειναι φανετο οτι αλλο ρολο εχει ενας βενζινας και αλλο ενας ιερεας στην κοινωνια.Αλλο ρολο εχει το βενζιναδικο κ αλλο η θρησκεια.Παρολαυτα συζηταμε ενα θεμα.Αν προκυψει θεμα με το βενζιναδικο θα το θιξουμε.Αλλα δεν ειναι λογικη το να μη μιλαει κανεις επειδη κανεις δεν ειναι τελειος.Οτι υπαρχουν και αξιοι ιερεις δεν το αρνειται κανεις.Το θεμα ειναι ποιων η γνωμη κ η δραση επικραττει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Φυσικά και δεν είπα ότι αν είσαι γεννημένος σε μια μουσουλμανική χώρα είσαι καταδικασμένος. Αλίμονο σε εμένα αλλά και σε οποιονδήποτε πει ποτέ κάτι τέτοιο! Συμφωνώ μαζί σου στο ότι είναι σημαντικότερο το τι άνθρωπος είσαι παρά σε ποιον θεό πιστεύεις. Λες ότι κάποτε ο κόσμος αγόραζε συγχωροχάρτια. Ο κόσμος αγόραζε συγχωροχάρτια στη Δύση και το έκανε αυτό λόγω του ότι το Βατικανό φρόντιζε να τους έχει όλους τότε στο σκοτάδι του Μεσαίωνα. Από όσα ξέρω μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε σε εμάς εδώ και αν ποτέ συνέβη σε παρακαλώ να μου το πεις. Πρότεινα να κοιτάξει ο καθένας τι κανει γιατί είπες ότι αποκλείεται να κάνεις τα λάθη που έκαναν αυτοί που διοικούν την Εκκλησία. Στο κάτω κάτω αν κάποιος θεωρεί ότι η Εκκλησία είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση-που μπορεί και να είναι για να λέμε και την αλήθεια-μπορεί να ασχοληθεί πιο εντατικά και πιο ενεργά με τα της Εκκλησίας, δε νομίζω να τον εμποδίσει κανείς αν θέλει να κάνει κάτι καλό. Δυστυχώς επικρατεί η γνώμη και η δράση σήμερα εκείνων που δεν είναι άξιοι να λέγονται ιερείς και αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν συμφέροντα πολλών που εμπλέκονατι στο ρόλο και στη λειτουργία της Εκκλησίας. Τα συμφέροντα αυτά τις περισσότερες φορές προέρχονται από το Κράτος που δυστυχώς πολλές φορές τροφοδοτεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τέτοια παραδείγματα είναι και ο χρηματισμός των ιερέων αλλά και το να ακούγονται φωνές ιεραρχών οι οποίοι έχουν κολλήσει στις εποχές της Χούντας (Άνθιμος, Χριστόδουλος,κ.α.)Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι μια λύση στο πρόβλημα είναι ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το Κράτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. επειδη βαριεμε να διαβαζω ολα ταπαπατζιλικια περι απατης του μοναδικου θαυματους που βιωνουμε..και επειδη εχω αξιωθει αν κ ειμαι αμαρτωλος..να με επισκεγτει ο κυριος μας ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ και να εξαφανισει τον καρκινο της μανας μου...ενα εχω να σας πω..πιστυευετε οτι γουσταρετε...δικαιωμα σας..αλλα οσο αφορα την θρησκεια μας..μην ασχολειστε αν δεν γουσταρετε..κ λετε μαλακιες...φαινεστε κ γινεστε πιο μαλακες απο οτι ειστε...και αφηστε το παιδακι ησυχο που σασ ταπωσε ολους μαλακες..ε μαλακες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΜΑΤΗ ΠΑΠΠΑΤΖΙΛΙΚΙΑ,ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΠΑΔΕΣ , ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΑ ΚΥΡΗΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ. ΜΟΝΟ ΓΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.
   ΕΥΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑ ΝΑ ΥΠΕΡΒΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΓΚΑΝΤΕΜΙΑ ΕΦΕΡΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ.

   ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΥΡΤΙΕΣ Η ΤΥΧΩΔΙΩΚΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

   Ο ΤΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΟΝΟ ΓΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΑΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΟΛΑ ΟΣΑ ΚΡΑΤΗ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ,ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΜΙΖΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ.

   ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΘΑΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΙ (ΑΡΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΑΧΝΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ) ΨΑΧΤΕ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΕΥΤΕΛΙΣΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΣΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑ ΣΤΑ 4 ΣΑΝ ΖΩΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΙΖΕΡΙΑ.

   Διαγραφή
  2. Πώ πώ,ἐλπίζω νά ἄλλαξε κάτι στήν ζη σου διότι πολύ μαυρίλα βλέπω....καί μήν ἐλπίζεις πολύ στόν Δία,ὁ Προμυθέας ὀ ἴδιος ἄν καί δεμένος,''θά νικηθεῖς ἀπό γυναῖκα τοῦ εἶπε,πού γιό θά γενήσει δυνατότερο ἀπό σένα''' ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ,ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ...Καλλ

   Διαγραφή
  3. Εισαι ''ΑΝΩΝΥΜΟΣ'', αλλα και ΒΟΘΡΟΣ.., οπως πολλοι, που σαν και σενα, βρωμιζουν το διαδικτυο.

   Διαγραφή
 18. Αυτο ακριβως που κανετε τωρα οδηγειτο εθνος μας στη καταστροφη.. Βρισιες και λογομαχιες.. Μα δεν καταλαβαινετε? Το νοημα ολων των θρησκειων ειναι η ΑΓΑΠΗ. Πρεπει επιτελους να το καταλαβουμε αυτο και να ενωθουμε ολοι μαζι για να ανεβασουμε στην επηφανεια την αγαπη.. Σταματηστε να μαλωνετε για τη διαφορετικοτητα του καθενος και ΑΓΑΠΗΣΤΕ τον κοσμο γυρω σας..! Πρεπει να ενωθουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Το Σφράγισμα του Πανάγιου Τάφου. Το σφράγισμα αυτό είναι αναγκαίο ώστε να μην πει κανείς τίποτα όσον αφορά το αδιάφανο και αδιάβλητο του θαυματικού γεγονότος αυτού. Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται ενδελεχής έλεγχος του χώρου του Πανάγιου Τάφου Από τις 10 το πρωί και διαρκεί (1) μια ώρα. Άτομα με ειδικές άδειες εισέρχονται σβήνουν όλες τις λαμπάδες και τα κανδήλια και προσέχουν να μην υπάρχει τίποτα εύφλεκτο και που να μπορεί να ανάψει από οποιανδήποτε αιτία. Υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται εάν υπάρξει κάποιο τρικ αφής ή δεν έλθει το Άγιο Φως στον πατριάρχη Ιεροσολύμων τότε παρουσιαζόμενο στην επιφάνεια θα δώσει την δυνατότητα στους Λατίνους, Αρμενίους, Κόπτες και άλλους να αναλάβουν το προβάδισμα της τελετής από αυτόν. Έτσι όλοι οι πιο πάνω έχουν συμφέρον η αφή να είναι αδιάβλητη. Ο χώρος πλέον είναι εν πλήρη συσκότιση και τότε αρχίζει και δεύτερος και τρίτος έλεγχος και διαπιστούμενο ότι δεν υπάρχει καμιά αιτία ανάματος φλογός εξέρχονται οι κριτές από τον χώρο του Παναγίου Τάφου. Μόλις τελειώσει ο έλεγχος, γύρω από την 11 ώρα το πρωί γίνεται σφράγισμα του χώρου του Τάφου του Ιησού. Η σφράγιση γίνεται με δύο λευκές ταινίες σε σχήμα (Χ) κολλημένες από τις άκρες και στο μέσον με καθαρό κερί λειτουργημένο για 40 ημέρες και πάνω σ’ αυτό υπάρχει η επίσημη σφραγίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το σφράγισμα αυτό μας θυμίζει τους φύλακες του τάφου που είχαν σφραγίσει τον χώρο του τάφου του Ιησού με εντολή των Ρωμαίων από παράκληση των Ιουδαίων να μην κλέψουν το σώμα Του. Σήμερα ο Πανάγιος Τάφος είναι πλέον ελεγμένος, σφαλισμένος και σφραγισμένος ώστε να μην υπάρξει αδιαφάνεια όσον αφορά τον ερχομό του Αγίου Φωτός δια των χειρών του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων. Το Άγιο Φως πάντα έρχεται σαν θαύμα στον κόσμο, διότι προέρχεται από τον Θεό για να συνεχίζουν να πιστεύουν οι άνθρωποι.
  Η Λιτανεία. Όταν έρχεται ο Πατριάρχης, κάθεται στον θρόνο του και οι εκπρόσωποι των Αρμενίων, Αράβων, Συρίων, Κοπτών και των υπολοίπων του φιλούν το χέρι, αυτό το χέρι που θα τους προσφέρει το Άγιο Φως. Η Λιτανεία αρχίζει, προεξάρχοντος του εκάστοτε Πατριάρχου με τα χρυσοποίκιλτα άμφια του ακολουθούμενος μαζί με όλους τους επισκόπους με ψαλμωδίες και προσευχές, ακολουθούμενοι με τον Τίμιο Σταυρό τις λαμπάδες, τα εξαπτέρυγα, τα Λάβαρα . Κάνουν τρεις φορές το γύρω του Ιερού Κουβουκλίου όπου ψάλουν τον ύμνο «Φως Ιλαρόν». Τότε ο Πατριάρχης ελέγχετε με την σειρά του από τον διοικητή και τον αστυνομικό διευθυντή των Ιεροσολύμων, βγάζοντας όλα του τα άμφια και παραμένοντας μόνο με το στιχάριο, την ζώνη και τα επιμάνικα. Όταν τελικά μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο δεν βρεθεί τίποτα μεμπτό όσον αφορά την δυνατότητα του εξωγενούς ανάματος φλογός . Στις 12 ώρα σφραγίζεται η θύρα εισερχόμενος μόνο ο πατριάρχης και ο Αρμένιος εκπρόσωπος ώστε να παρακολουθεί από κοντά τις κινήσεις του. Πάνω στο μνήμα του Ιησού υπάρχει μια σβηστή κανδήλα μαζί με πακέτα των 33 σβηστών κεριών το καθένα . Τότε γονατίζει και προσεύχεται, θρόμβοι αγωνίας γεμίζει το πρόσωπο του και τότε «Φως» «Άγιο Φως» φωτίζει τον χώρο και ανάβει την κανδήλα και τα κεριά. Εμφανίζεται ο Πατριάρχης με τις δέσμες των κεριών θαυματικά αναμμένες και όλοι λαμβάνουν το Άγιο Φως από το χέρι του. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Το παίρνει πρώτα σύμφωνα με την διαδικασία που προέρχεται από το προνόμιο που έχουν, ο Αρμένιος, ο ορθόδόξος Άραβας ιερέας, οι Κόπτες, οι Σύριοι και ο κόσμος που παρακολουθεί την διαδικασία.

  c. Η Ουράνια Φλόγα. Η ουράνια φλόγα του Αγίου Φωτός που δέχεται ο Πατριάρχης στον χώρο του Μνήματος του Ιησού, μοιάζει σαν στροβίλισμα γαλαζόλευκου φωτός και μεταλλάσσεται σε λευκό και που επικάθεται στον χώρο. Ανάβει την κανδήλα και τα κεριά. Ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων εξέρχεται και όπως γνωρίσαμε το μοιράζει σ’ όλους. Τα αεροπλάνα το μεταφέρουν σ’ ολόκληρη την οικουμένη και φωτίζει τις εκκλησιές των χωρών που πιστεύουν την Χριστιανική Ορθοδοξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Κρεμαλα στους ξεφτιλες πρακτορες του αβραχαμ.
  Κανεις ανθρωπος με εστ ω μια ρανιδα αιματος Ελληνικου στις φλεβες του δεν μπορει να ειναι εβραιοχριστιανοταλιμπαν.
  Ειναι ανωμαλος σχιζοφρενης, γιαυτο ολοι οι ρασοφοροι ειναι ομοφυλοφιλοι [κυναιδοι]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τρεχάτε ! Ο θεός έβαλε skype!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. αντε και γινεται ολη αυτη η φιγουρα με τον φωσφορο που ας πουμε ειναι πιστευτο (που πρεπει ο σκευοφυλαξ να ξερει ακριβως τι ωρα θα αυτοαναφλεχθει η καντηλα για να μην περιμενει ο πατριαρχης στον Ταφο.) Αντε και ναι δεν σημειωνει ιδιαιτερη καυση στην αρχη και τα λοιπα οταν εχει τις 33 λαμπαδες στα χερια του ο πατριαρχης. οταν ομως δινει την λαμπαδα μεταλαμπαδευει δηλαδη το αγιο φως κανονικα τα αλλα κερια δεν εχουν φωσφορο ετσι;;;; πως ειναι δυνατον να αναβουν απο μονα τους ή ακομα καλυτερα πως υπαρχει η ακαια σε αυτα τα απλα κερια που δεν εχουν υποστει χημικες αλλαγες;;;;; η φλογα ειναι φλογα.τελος. και οσο και να κανετε πολεμο ηλιθιοι αθεοι θα ξερετε οτι θα εχετε αντιλογο. σοβαρευτειτε και μην παιζετε με το λαικο αισθημα του λαου μας που περναει δυσκολους καιρους.καλημερα. (Σταθης Γκικας)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Προς κάθε ενδιαφερόμενο αμφισβητία της θείας έλευσης του Αγίου Φωτός:
  Ακούστε κύριοι ξερόλες, που νομίζετε ότι τα γνωρίζετε όλα και ως εκ τούτου νομίζετε, ότι δικαιούσθε να έχετε γνώμη επί παντός επιστητού, όταν μάλιστα εκ πρωϊμίου δηλώνετε, δίχως περίσκεψη και χωρίς αιδώ ότι είστε άπιστοι Θωμάδες!!!
  Θα μπορούσα να σας αναφέρω πλήθος μαρτυριών, ομολογιών και θαυμαστών γεγονότων κατά την διάρκεια της τελετής του Αγίου Φωτός, στο διάβα των αιώνων, ακόμα και στις μέρες μας. Αλλά δεν θα το πράξω, δεδομένου ότι είστε ομοειδεάτες και ομόσταυλοι αφ' ενός μεν του Αδαμαντίου Κοραή αλλά και από την άλλη, του «κύριου Καλόπουλου» του εκ Θεσσαλονίκης!!!
  Ο μεν Αδαμάντιος Κοραής που από την μία τόπαιζε Μέγας διαδάσκαλος του Γένους χωρίς καν να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια (βλέπετε την είχε ζητήσει ο ίδιος και έλαβε μετά πολλών επαίνων την Γαλλική όταν ζούσε εκεί) και από την άλλη, χωρίς να ερευνήσει ποτέ, χωρίς να επισκεφθεί έστω μία φορά τον Πανάγιο Τάφο, έτσι για να αποκτήσει μία προσωπική εμεπειρία που θα του επέτρεπε να διαμορφώσει αντικειμενική τουλάχιστον άποψη επί του θέματος, αυτός αρκέστηκε στις επιρροές και τις αρνητικές επιδράσεις, που ήταν αποτέλεσμα της συναναστροφής του, με τους ετεροδόξους και πολέμιους της Ορθοδοξίας Ιερείς και μοναχούς Ισουΐτες του Βατικανού αλλά και με τους ακραιφνείς φίλους του Προτεστάντες!!! Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να λοιδωρεί, να συκοφαντεί, να χλευάζει συλλήβδην τον Ελληνικό Ορθόδοξο κλήρο, σε μια εποχή κατά την οποία σύμπας ο Ελληνισμός έδιδε τον υπέρ πάντων αγώνα για την ύπαρξή του και ως εκ τούτου θα έπρεπε η ενότητα να είναι αρραγής, αυτός ΚΑΘΥΒΡΙΖΕ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΕ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ!!! Στην συνέχεια τα έβαλε με το ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ εκδίδοντας μάλιστα το «Ιερατικόν Συνέκδημον» από τις γραμμές του οποίου περνούσε τον Ορθόδοξο κλήρο γενεές δεκατέσσερις!!! Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καταδίκη του βιβλίου του, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και από το σύνολο του Ορθοδόξου κλήρου. Μετά από αυτά τα κατορθώματά του, όπως ήταν φυσικό, οι σχέσεις του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο διερράγησαν ολοσχερώς!!!
  Αυτοί, όμως, που παραχάραξαν την Ελληνική Ιστορία όταν την έγραφαν, κατόπιν εντολής - Κύριος είδε ποιών σκοτεινών αφεντικών τους - (όπως άλλωστε ισχύει και στις μέρες μας, βλέπε «Κυρία Ρεπούση») - δεν σας πληροφορήσαν επαρκώς!!!
  Ο έτερος σύγχρονος αμφισβητίας χωρίς αιτία, ο «πολύς κύριος Καλόπουλος, με τον οποίο εδώ δεν θα ασχοληθώ πολύ, γιατί πολύ απλά, αυτά που ισχυρίζεται, τα περί εμβαπτίσματος των κεριών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε φώσφορο, δεν αποτελούν είδηση, δεδομένου ότι αυτό είναι γνωστό τοις πάσι από πολύ παλιά, απλά θέλοντας να πουλήσει κάποιο από τα ψευδεπίγραφα βιβλία του και ευρισκόμενος προφανώς υπό το κράτος νοητικής συγχύσεως λέει και γράφει ασυναρτησίες!!!
  Γι' αυτό λοιπόν, όλοι εσείς οι σύγχροι αμφισβητίες του ΕΝΟΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ, ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ και του ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καλά θα κάνετε πρώτα να σκεφτόσαστε απλά και χωρίς προκατάληψη ψάχνοντας πάντα μέσα στην ψυχή σας και ύστερα να ζητάτε από τον ΘΕΟ ΜΑΣ, θαύματα και διαπιστευτήρια!!! Γιατί αν δεν είστε καθαροί τη καρδία και αθώοι σαν τα μικρά παιδιά, ούτε θαύματα θα δείτε, ούτε πρόκειται να πιστέψετε, και πολύ περισσότερο δεν πρόκιειται ποτέ να δείτε το Φως του ΧΡΙΣΤΟΥ!!!
  Όσοι, δε, το παίζουν περισσότερο Ελληναράδες από όλους εμάς τους υπόλοιπους, πρέπει να γνωρίζετε ότι ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ και ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, είναι έννοιες αλληλένδετες και δεν διαχωρίζονται!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή αλλοίμονο σε όποιον δεν είναι έλληνας (το γένος;) και πιστός ορθόδοξος.
   ΄Αν είναι μόνο έλληνας (π.χ. καθολικός) ή μόνο χριστιανός ορθόδοξος (π.χ. βούλγαρος, ρώσος, σέρβος, αιγύπτιος, σουδανός, κογκολέζος, κενυάτης ή φινλανδός (ναι έχει και τέτοιους) παέι την πάτησε; Θα πάει στην κόλαση;
   Λοιπόν, φίλε δεν παίζεσαι. Διότι ως γνωστόν, η ηλιθιότητα είναι ανίκητη!

   Διαγραφή
  2. ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ,Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ....ΤΙ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙΣ ΑΛΛΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ !!ΑΛΛΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;;
   Καλλ.

   Διαγραφή
 24. Για να έχετε στραβώσει έτσι τα "τρόλλια" του εβραιοχριστιανισμού, το έχετε πάρει χαμπάρι ότι το παραμύθι, μάλλον "τελειώνει"...
  Εκλεκτοί του "σύμπαντος"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ,ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ.ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ,ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ;;ΣΕ ΧΑΛΑΕΙ ΠΟΛΥ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ Ἔ;;
   Καλλ.

   Διαγραφή
 25. εδω ο αλλος λεει ότι "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ και ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, είναι έννοιες αλληλένδετες", δηλαδη πραγματικα, ποσο πιο ηλιθιος μπορει να ειναι καποιος? και ολοι οι αρχαιοι ελληνες που εζησαν πριν απο το χριστο, αυτοι -συμφωνα με την πιο πανω μαλακια του καθυστερημενου προβατου- ή δεν ηταν ελληνες ή ηταν χριστιανοι.. μαλακα δεν την παλευουν οι ανθρωποι.. αντε καντε και τον σταυρο σας για σημερα..ζωα.. μην αγωνιστητε, μην ψαξετε, μην αναρωτηθειτε, μην αναζητησετε ποτε τπτ στη ζωη σας.. ολα με το σταυρο στο χερι γιατι ηταν θελημα θεου.. οπως λεει ο φιλος του αρθρου.. καλο ποδοπατημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΣΑΝ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.....Τί γνωρίζεις ἀπό Πλάτωνα,Σωκράτη,Ἐπίκτητο,Μ.Ἀλέξανδρο,Αἰσχύλο;;;;ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΙΠΟΤΕ....
   Καλλ.

   Διαγραφή
 26. ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ,ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Κ.Τ.Λ. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Κ.Τ.Λ. ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ (ΑΡΘΡΟ 3).
  ΑΥΤΗ ΣΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΟΝ
  ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
  ΚΩΔΙΚΑ.ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΠΩΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.ΜΕΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ.ΛΙΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ.ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΗΓΑΙΝΤΕ ΣΑ΄ΠΟ ΚΟΝΤΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ Κ.Τ.Λ.(ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΝΑ ΠΕΊΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ).ΜΕ ΔΙΚΑΙΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ!!!!
  ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΜΑΡΙΑ,ΕΛΕΝΗ Κ.Τ.Λ.
  ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ.Τ.Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Εγω λεω δε χωνετε μια καμερα σε ζωντανη αναμεταδοση μεσα απο τον παναγιο ταφο να δουμε αυτο το υποτιθεται αναμα απο τον θεο; Τι θαυματα και αηδιες; αρνηστε να δεχτειτε οτι το αγιο φως αναβει μεσω της κανδηλας που ειναι μεσα στον ταφο του παναγη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απαντάω σε αυτό το πόστ ως αφορμή αλλά έχω σκοπό να γενικεύσω. Γιατί άλλωστε αυτή η αντιπαράθεση για το αγιο Φως αποτελεί μέρος μιας γενικευμένης αντιπαράθεσης ούτως ή άλλως.

   Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά το πόσο αληθές ή ψευδές είναι το φαινόμενο αυτό δεν έχεις παρα να πας εκεί και να γίνεις αυτόπτης μάρτυρας και να μην περιμένεις απο τον εκάστοτε προκατειλημμενο, είτε θετικά είτε αρνητικά, να σου πει τι νομίζει και εσύ να τρέξεις να υιοθετήσεις την άποψη με όποιου την προκατάληψη συμφωνείς. Αλλά ακόμα και αυτόπτης μάρτυρας να γίνεις ίσως δεν θα μπορείς πραγματικά να ξέρεις τι συμβαίνει.

   Εγώ προσωπικά εκτιμώ και τις δύο απόψεις. Πίστευε και μη, ερεύνα. Ακούω και τους δύο με προσοχή και κρατάω την επιφύλαξή μου και απο τους δύο. Κάθα υπεύθυνη έρευνα πρέπει να τηρεί στάση ουδετερότητας μέχρι απολύτου αποδείξεως ορισμένης θέσεως. Ακόμα και κάμερα να έβαζαν θα μπορούσαν άνετα να εξαπατήσουν. Και ακόμα και αν εσύ το έβλεπες όπως θα το ήθελες στην κάμερα πάλι δεν θα μπορούσες να είσαι απολύτως σίγουρος.

   Αυτό που θέλω πάντως να τονίζω είναι οτι πολύ υποστηρικτές και των δύο απόψεων είναι ιδιαίτερα προκατειλημμένοι, δογματικοί και εριστικοί ...και τολμώ να πω μάλιστα πως αυτοι που είναι ταγμένοι πολέμιοι της εκκλησίας στην Ελλάδα και πολλές φορές αυτοπροσδιορίζονται ως άθεοι, είναι πολύ περισσότερο φανατισμένοι, δογματικοί, αγενείς και ιδιαίτερα βωμολόχοι, ειρωνικοί και μανιώδεις. Λες και η ζωή τους εξαρτάται απο την αντιπαράθεση αυτή. Και ΑΝ θα υπήρχε περίπτωση να είχαν κάποιο δίκιο με αυτόν τον τρόπο τους, το χάνουν παντελώς.

   Είναι γεγονός πως οι απανταχού θρησκείες και θρησκευτικές ομάδες, στις περισσότερες περιπτώσεις,αν όχι πάντα, αποτελούν έναν έντεχνο, πονηρό και υποχθόνιο μηχανισμό εκμετάλλευσης της ανθρώπινης αδυναμίας να κατανοήσει το μεταφυσικό. Και έχουν μάθει μάλιστα να το κάνουν πολύ καλά. ΑΝ θα θελατε πάντως να τα βάλετε με τις απανταχού θρησκείες κατα τη γνώμη μου καλό είναι να ξεκινήσετε απο τους φανατικούς Ισλαμιστές...γιατί αυτή τη στιγμή είναι οι πιο επικίνδυνοι για την ανθρωπότητα και βρίσκονται στο κατώφλι μας. Είναι αυτοί που καταπατούν με τόσο ανηθικότητα και στυγερότητα τα πλεον βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Σκοτώνουν, αποκεφαλίζουν, βιάζουν, επιβάλουν σαρίες σε όλοκληρες πόλεις και χωριά, λογοκρίνουν, μαστιγώνουν και εκμεταλλεύονται με τον πιο ειδεχθή τρόπο κάθα συνανθρωπό τους. Οπότε αφήστε τα αγια Φώτα και τους παπάδες σε δεύτερη μοίρα και ασχοληθείτε με τα σοβαρά αν θέλετε να σας πάρουν στα σοβαρά. Στο κάτω-κάτω, η περιφρόνηση και αδιαφορία σε όποιον θεωρείς οτι εξαπατεί, είναι οτι χειρότερο μπορείς να του κάνεις. Ακόμα και η αρνητική διαφήμιση μάλλον καλό θα του κάνει παρά κακό.

   Και ακόμα και αν πιστεύετε οτι οι φανατικοί Ισλαμιστές είναι δάκτυλος άλλων συμφερόντων και σκοτεινων κέντρων..τότε και πάλι θα πρέπει να τα βάλετε με αυτά τα κέντρα...είτε ξεκινώντας από τους φανατικούς Ισλαμιστές είτε απο όπου αλλου κρίνεται ορθότερο να ξεκινήσετε.

   Εμένα προσωπικά, όλη αυτή η αντιπαράθεση με την εκκλησία της Ελλάδος μου φαίνεται τελείως λάθος και άνευ ουσίας. Οσο δεν με πειράζουν και δεν μου περιορίζουν τα δικά μου δικαιώματα, τότε δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύουν και τι κάνουν. Μπορούν να πιστεύουν οτι θα κολαστώ αν δεν είμαι μαζί τους, είναι δικαίωμά τους..όπως το ίδιο πιστεύει και κάθε αλλός πιστός δόγματος πάσης θρσηκείας..όσο δεν με ενοχλούν και δεν ενοχλούν και άλλους τρίτους...τότε δεν αξίζει να ασχολούμαι.

   Και αυτό είναι ότι χειρότερο μπορείς να τους προσφέρεις. Και αν είναι απατεώνες, με την αδιαφορία που θα εισπράτουν...τότε σύντομα θα απομονωθούν και ίσως ακόμα κλείσουν και το μαγαζί..και αν δεν το κλείσουν...τι είχαμε, τι χάσαμε..η ζωή θα συνεχίζετε.

   Διαγραφή
 28. ποτε επιτελους οι ανθρωποι θα σταματησουν να κοιτουν το δεντρο κ οχι το δασος; ποτε θα καταλαβουν οτι το φως βρισκεται μεσα μας, οτι ο θεος ειμαστε εμεις; ασχολουνται με το αν το φως αναβει η δεν αναβει μόνο του οταν η αγαπη, αυτη που φερνει το πραγματικο φως δεν υπαρχει πουθενά. δεν χρειαζονται αποδειξεις για κανενα θεο. η πραγματικη πιστη, το πραγματικο φως υπαρχει μεσα μας αρκει να το συνειδητοποιησουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε διαφωνούμε. Θεωρώ απλά πως το συγκεκριμένο τέχνασμα, κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στο χριστιανισμό.

   Διαγραφή
 29. ΕΙΣΤΕ ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΟΙ, ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΟΙ, ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ...
  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Να πω κάτι απλό : Σε όλες τις θρησκείες οι πιστοί έχουν γίνει μάρτυρες θαυμάτων . και στον μωαμεθανισμό και στο βουδισμό και σε όλες. θα σου πούνε ότι ο Θεός είναι δίπλα τους και τους βοηθάει. Δλδ τι νομίζετε ότι μόνο ο Θεός τον χριστιανών ορθοδόξων είναι θαυματοποιός; και οι καθολικοί θαύματα βλέπουν...και ο Δίας έκανε θαύματα εξάλλου. τελικά ή όλοι οι Θεοί υπάρχουν ή τα θαύματα γίνονται στα μάτια αυτών που θέλουν να τα δούνε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Προς tyler και όλους τους προηγούμενους σχολιαστές και αναγνώστες του άρθρου...Tyler παρουσιάζεις άρθρα επιλεγμένα μόνο και μόνο για την επισκεψιμότητα.Παίζεις άριστα το παιχνίδι σου. Πάλι κατάφερες να είσαι ψηλά σε επισκεψιμότητα...Σιγά που σε ενδιαφαίρει αν η αφή του Αγίου Φωτός είναι θαύμα ή απάτη..Τη δική σου απάτη όμως καιρός ήταν να στην ξεσκεπάσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο ανώνυμε κατάλαβες το βρώμικο παιχνίδι που παίζω.

   Αχ ήταν καλά όσο κράτησε το παραμύθι μου και κορόιδευα τον κόσμο για να είμαι ψηλά σε επισκεψιμότητα και να κερδίζω χιλιάδες τόνους βραστό ρύζι, αλλά να που κάποιος βρέθηκε να με ξεσκεπάσει.

   Σου απαντάω με την ίδια ηλίθια λογική. Ανώνυμε, η μάνα σου παίρνει πίπες σε δημόσια θέα, την τραβάνε με κάμερα και στα site με τσόντες είναι πάντα ψηλά σε θεαματικότητα. Σιγά μην την ενδιαφέρει να την πούνε πουτάνα. Ελπίζουμε να μείνει έτσι και να χύνει ο λαός για τη μάνα σου.

   Υπενθυμίζω πως δεν είμαστε mega και δε μας ενδιαφέρει καθόλου η άποψη των ουρακοτάγκων. Πήγαινε ψόφα, θα κάνεις καλό στην Ελλάδα, το χριστιανισμό και το μέσο παγκόσμιο δείκτη IQ

   Διαγραφή
 32. ΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΗΤΑΝ ΤΕΧΝΑΣΜΑ; ΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΘΑΡΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΕΧΝΑΣΜΑ; ΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ -ΚΑΙ ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ;;;- ΑΝ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΤΕΧΝΑΣΜΑ;
  ΌΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΡΙΖΑ; ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή δεν έχω ρωτήσει ιερείς ανά τον κόσμο, αλλά έχω μιλήσει με θεολόγους και ιερείς στην Ελλάδα, σε συμβουλεύω να κάνεις το ίδιο και να μάθεις την άποψη, όχι της επίσημης εκκλησίας η οποία μόνο το χριστιανισμό δεν πρεσβεύει, αλλά του πραγματικού χριστιανού ιερέα/θεολόγου.

   Το άλλο που λες τι είναι; αμφισβήτησε κανείς την ανάσταση του Χριστού; Είπαμε εμείς ότι είναι αδύνατον κάθε είδους θαύμα του Θεού; Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και δεν τσουβαλιάζουμε σε αντίθεση με τους υπέρμαχος ενός "θαύματος" που κάνει κακό στο χριστιανισμό.

   Διαγραφή
  2. Προς τον συντάκτη του άρθρου.
   Από την επιχειρηματολογία σας, και το όλο σκεπτικό που παρουσιάζεται φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν είστε Χριστιανός Ορθόδοξος.
   Διότι αν πιστεύατε στον Υιό του Θεού τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό δεν θα γράφατε όλα τα παραπάνω.
   Φυσικά ότι και να αναφερθεί εδώ, όπως ήδη πολύ σωστά αρκετοί συνάνθρωποι μου σας απάντησαν, δεν πρόκειται να σας αλλάξει την άποψη σας, διότι άλλωστε από τα λεγόμενα σας δεν φαίνεται να είναι αυτό το επιθυμητό για εσάς.
   Αρα τι εξυπηρετεί το άρθρο σας;;;

   .

   Διαγραφή
 33. Δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος επειδή δεν πιστεύω σε ένα τέχνασμα που επινόησαν κάποιοι ηλίθιοι ιερείς για να βγάζουν λεφτά; Είστε σοβαρός; Το έχετε χάσει εντελώς μου φαίνεται. Τα ίδια έλεγαν και σε όσους αντιτίθονταν στις σταυροφορίες κατά το μεσαίωνα.

  Το άρθρο μου εξυπηρετεί να φωτίσει την αλήθεια. Το σχόλιο σας τι ακριβώς εξυπηρετεί εφόσον λέτε ότι είναι "ξεκάθαρο" πως ΔΕΝ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πως δε θα αλλάξω άποψη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. τι να πει κανεις για ενα θεμα που εχει τοσο μεγαλη σημασια,,,η μηπως δεν εχει καμια σημασια;;;,,,τελικα,αν ειναι θαυμα,η αν δεν ειναι,παιζει κανενα ρολο;... θελει ο ΧΡΙΣΤΟΣ να τον πιστεψουμε με αυτον τον τροπο;;;,,,μαλον οχι...γιατι αν το ηθελε θα εκανε καθε μερα παρομοια θαυματα και οχι μια φορα τον χρονο,,,Το θεμα ειναι με τα 'ΕΓΩ' που εχουμε μεσα μας να κανουμε κατι,γι αυτα μιλησε ο ΧΡΙΣΤΟΣ που τρωνε καθε μερα την ψυχη μας και αν ειναι θαυμα το αγιο φως που αναβει καθε χρονο,η τεχνασμα και απατη απο καποιους, δεν νομιζω να εχει τοσο μεγαλη σημασια,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ -ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ- ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ (ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΕΙ) ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΕΚΕΙ, ΟΥΤΕ Ο ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΗΓΕ ΠΟΤΕ ΕΚΕΙ.
  ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΗ: ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΑΝ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ¨ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ". ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑΝ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ: ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΕΦΥΓΑΝ, ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ.
  ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΝΤΕ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΚΟΜΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΜΛΚΣ ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
  Παραμύθι το 12θεο αλλά ο χριστιανισμός αλήθεια...
  ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΕΙΣΤΕ
  Μετρήστε τις θρησκείες σας να δείτε ποια είναι η πιο αληθινή.
  ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
  Αν ο χριστιανισμός σαν ήταν ένα εφαρμοσμένο κοινονικοπολιτικό μοντέλο θα είχε αλλάξει τον κόσμο , τον κάνατε θρησκεία και το μόνο που δώσατε είναι κάψιμο βιβλίων , αρχαιοελληνικών μνημείων , κυνήγι μαγισών και τα ρέστα.
  πριν 300 χρόνια θα καίγατε γυναίκες γιατί είναι μορφωμένες
  ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
  ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 2013 ΦΤΑΣΑΜΕ
  ΦΤΑΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

  Υ.Γ. ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΒΡΕ ΚΕ ΚΕΞ ΚΟΑΞ,ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ,ΔΗΘΕΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΙΔΟΣ ΣΤΟΑΣ !!!Καλλ.

   Διαγραφή
 37. Εξαιρετικά τα επιχειρήματα των άθεων, ειδικά τα ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ του ανωτέρω βλακός.
  Συνεχίστε έτσι παιδιά, να ειρωνεύεστε και να αμφισβητείτε, σαν τον εξ’ αριστερών ληστή, και όταν θα έρθει η αναπόφευκτη ώρα του θανάτου σας, τότε που δεν θα τολμάει η τρέμουσα άπιστη και ελεεινή ψυχή σας να βγεί από το σώμα σας, τότε που οι δαίμονες θα απαιτούν την ψυχή σας, τότε που θα έχετε απόλυτη ανάγκη Αυτόν που δίνει το Άγιον Φώς στον κόσμο, τον Αναστημένο και Ζώντα Θεάνθρωπο Κύριο μας Ιησού Χριστό τον οποίο κεκαλυμμένα εχθρεύεστε,
  τότε να δώ τα επιχειρήματα σας….

  Οι δύο συσταυρωθέντες ληστές, δεξιά και αριστερά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι εις τύπον όλης της αμαρτωλής ανθρωπότητας και χωρίζουν χοντρικά τον κόσμο σε δύο κατηγορίες αμαρτωλών ανθρώπων. Στους είρωνες-αμφισβητίες και αμετανόητους για τις αμαρτίες τους αμαρτωλούς και στους πιστέψαντες μετανοημένους αμαρτωλούς. Σας αναφέρω (για όσους δεν το αναλογίζονται) ότι και στον αιώνιο παράδεισο και στην αιώνια κόλαση, αμαρτωλοί άνθρωποι θα πάνε.
  Εσείς κύριοι, όπως ευκόλως αντιλαμβάνεστε, ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που αντιπροσωπεύει ο εν λόγω είρωνας και αμφισβητίας ληστής και η «μερίδα του κλήρου» σας θα είναι με αυτόν, όταν θα έρθει η ώρα σας.
  Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό παράδεισο, αλλά δεν μου το επιτρέπεται εσείς. Οπότε, προς το παρόν, μόνο καλή φώτιση και καλή ειλικρινή, αμετάκλητη και εις βάθος μετάνοια, μπορώ να σας ευχηθώ, κάτι που το κάνω ανελλιπώς καθημερινά με όλη μου την καρδιά για όλους εσάς, τα άπιστα αδέλφια μου…

  φίλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. και ο Κυριος ειπε ..... θα θελησουν πολλοι να σας διχασουν και θα προσπαθουν να σας κανουν να μη πιστευετε σε Εμενα με διαφορες θεωριες και συκοφαντιες..... αυτο και μονο ... Χριστος Ανεστη !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. εγω αυτο που ξερω ειναι οτι ο Θεος ειναι Θεος ΤΑΞΗΣ και οχι αταξιας....τωρα πως γινεται να υπαρχει ο Θεος μεσα σε ολα αυτα τα κλωτσομπουνιδια που παιζουν εκει μεσα καθε χρονο ο Θεος και η ψυχη του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΗΣ ΘΕΟΣ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ,ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΕΙΜΑΣΤΕ...ΑΤΑΚΤΟΙ...
   Καλλ.

   Διαγραφή
 40. Τα επιχειρήματα των αρνητών του αγίου φωτός είναι τόσο αφελή, ανόητα και επιπόλαια που φαίνεται ότι έχουν βγει από μυαλά φανατικών, πορωμένων και μισαλλόδοξων ανθρώπων. Διότι αλλιώς δεν εξηγείται τόση μανία (λύσσα καλύτερα) να αποδείξουν ότι το άγιο φως είναι απάτη, με επιχειρήματα αστεία...
  Απ' ότι φαίνεται αυτοί που αυτοανακηρύσσονται ως ορθολογιστές, ανοιχτόμυαλοι και χλευάζουν τους άλλους τους άλλους για την πίστη τους, είναι τελικά και οι πιο σκοτισμένοι...
  Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν λογικά αντεπιχειρήματα στα περί φωσφόρου, παλμικών κινήσεων και λοιπών ανοησιών...

  http://www.oodegr.com/oode/asynithista/thavmata/expaganus_agio_fws_1.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Το μοναδικό αυτό βιβλίο κυκλοφορεί σε μία τελείως νέα και εμπλουτισμένη έκδοση, με 70 ιστορικές μαρτυρίες (352 σελ., 220 εικόνες, όλο έγχρωμο).

  Η έλευση του Αγίου Φωτός κάθε Μεγάλο Σάββατο στον Τάφο του Ιησού Χριστού είναι το μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, την ίδια ημέρα, επί δύο σχεδόν χιλιετίες. Το βιβλίο «Άγιον Φως» καταγράφει τη μαρτυρία της ιστορίας για το θαυματουργικό αυτό γεγονός καλύπτοντας μια περίοδο δεκατριών αιώνων, από τον 4ο μέχρι τον 16ο αιώνα – με παράλληλη παράθεση 22 μεσαιωνικών χειρογράφων από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου.

  Εβδομήντα συγγραφείς του μεσαιωνικού κόσμου, μεταξύ των οποίων, δεκατρείς Γάλλοι, δέκα Άγγλοι, επτά Έλληνες, επτά Γερμανοί, πέντε Άραβες, πέντε Αρμένιοι, τέσσερις Πέρσες, τέσσερις Ιταλοί, τρεις Ρώσοι, τρεις Ισλανδοί, δύο Αιγύπτιοι, δύο Χαλδαίοι, ένας Μολδαβός, ένας Σύρος, ένας Αιθίοπας, ένας Βέλγος και ένας Ελβετός, περιγράφουν το μεγαλύτερο θαύμα του χριστιανικού κόσμου: το Άγιον Φως – το Φως της Αναστάσεως του Χριστού – το οποίο κάθε Μεγάλο Σάββατο φανερώνεται στον Τάφο του Θεανθρώπου ως υπενθύμιση και ως επαλήθευση της Αναστάσεώς Του.

  Στο βιβλίο περιέχεται επιπλέον και μία ιστορική-αρχαιολογική έρευνα σχετικά με την αρχική μορφή του Τάφου του Χριστού και του βράχου του Γολγοθά, μαζί με μία σειρά αναπαραστάσεων των δύο τοποθεσιών, όπως φαίνονταν το έτος 33 μ.Χ.

  Το βιβλίο έχει εκδοθεί σε εννέα γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, σέρβικα, ρουμάνικα) και βρίσκεται υπό έκδοση σε άλλες τέσσερις.
  Χάρης Κ. Σκαρλακίδης
  ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ
  ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  352σελ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Το Άγιο Πνεύμα Σας Διαφωτίζει Πάνω Στις Γραφές
  http://www.tlig.org/el/messages/1081/

  Οι Γραφές, όπως είπα, καθρεφτίζουν την θεϊκή Μου εικόνα και αν σήμερα δεν Με βλέπετε στις Ωδές που σας απευθύνω και που σας δίνονται από το Έλεος, είναι γιατί δεν δοκιμάσατε ακόμη τη δική Μου Τρυφερότητα, ούτε γευθήκατε ποτέ τη δική Μου Γλυκύτητα. Η υποτιθέμενη γνώση σας, σας εμποδίζει να Με δείτε. Μακάριος όποιος Μου άνοιξε την καρδιά του και Με δέχθηκε με απλότητα καρδιάς, οι Ωδές Μου δεν θα είναι γι' αυτόν απλά λόγια, αλλά δύναμη και Άγιο Πνεύμα και άκρα πειστικότητα. Και θα ΄θελα να προσθέσω, ότι οι Ωδές που σας τραγουδώ είναι ζωντανή δύναμη για σας που τις πιστεύετε.
  Αυτό που επιθυμώ απ' όλους σας, δημιουργία, είναι να Με δείτε, γι' αυτό σας φανερώνω αδιάκοπα την αγάπη Μου από την πρώτη μέρα που ήρθατε στην ύπαρξη. Θα ακούσω άραγε μια μέρα από σας: "Δοξασμένο το Όνομα του Θεού που μας δείχνει το άπειρο Έλεός Του και μας επιτρέπει να γευθούμε την Καλοσύνη Του. Αν δεν μας φανέρωνες το Άγιο Πρόσωπό Σου μέσα στις καρδιές μας, θα ήμαστε ένας από εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να Σε ανακαλύψουν μόνο με την ανθρώπινη σοφία και τις μελέτες τους. Ο θησαυρός Σου, Κύριε, είναι κρυμμένος από τους λόγιους με τις πολυμαθείς γνώσεις τους, που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τα μυστήριά Σου και τα πνευματικά ζητήματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν Σε γνωρίζουν."
  Σας δίδαξα να κρατάτε τις σκέψεις σας προσκολλημένες στα ουράνια πράγματα για να προοδεύσετε, δείχνοντάς σας τον καινούγιο σας άνθρωπο. Κήρυξα, με χαρά, σε όλο τον κόσμο χωρίς να κάνω διάκριση. Ο σκοπός Μου, σαν Πατέρας που είμαι, είναι να ομορφύνω τη δημιουργία Μου και να την ανακαινίσω, μετατρέποντας τη ζωή σας σε μια αδιάλειπτη προσευχή. Γιατί λοιπόν όλη αυτή η φασαρία γύρω από το Όνομά Μου; Γιατί επιτρέπετε στον εαυτό σας να χάνει την ηρεμία του και να κατευθύνεται από τον κόσμο; Η θεϊκή σας πραγματικότητα θα 'πρεπε να είναι ο Τριαδικός Θεός και η ζωή σας θα 'πρεπε να περιστρέφεται γύρω από ουράνιες εμπνεύσεις και να είναι καλά κρυμμένη μέσα στον Υιό μου, τον Ιησού Χριστό.

  Ο Εξαγνισμός
  http://www.tlig.org/el/messages/655/


  Oλη η εξουσία θα προέλθει από Mένα. Kατάλαβε, ότι η Σοφία προέρχεται από Mένα. Oσοι έχουν μάτια, ας δουν, όσοι έχουν καρδιά, ας καταλάβουν ότι είμαι Eγώ, ο Γιαχβέ Σαβαώθ που μιλώ. Ποτέ δεν σας εγκατέλειψα, παραδίδω τη Σοφία Mου για ν'αποκαταστήσω το Λόγο Mου. Eρχομαι να υπενθυμίσω σε όλους εσάς την Aγάπη Mου για σας και να σας ευλογήσω όλους. Δεν θέλω να σας δω να χάνεστε. Aλοίμονο στον άφρονα! Eξαγνισθείτε γιατί ο καιρός πλησιάζει. Aκούστε τα λόγια Mου, γιατί εάν κάνετε αυτό που σας ζητώ, θα σας συγχωρήσω. Σας οδηγώ να ζήσετε με Eιρήνη και Aγάπη, γιατί είμαι ένας Θεός Eιρήνης και Aγάπης. Zείτε άγια, προσευχηθείτε για συγχώρεση κι Eγώ θα σας ευλογήσω. Eίστε όλοι παιδιά Mου, που δημιούργησα από Aγάπη. Eλάτε, χαράξτε τα Λόγια Mου στην καρδιά σας γιατί Eγώ είμαι ο Γιαχβέ, που σας οδηγώ.

  Τα Επτά Δώρα Του Αγίου Μου Πνεύματος
  http://www.tlig.org/el/messages/948/

  Άνοιξε το στόμα σου και ζήτησε! Αυτός που ζει αιώνια και δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν, σου λέει: άνοιξε το στόμα σου, ζήτησε και θα σε ακούσω. Η ημέρα που θα σας επισκεφθώ πλησιάζει. Ταπεινώσου και ζήτησε από το Πνεύμα της Ανδρείας να σου δώσει καρτερία και δύναμη να σηκώσεις το σταυρό σου με αξιοπρέπεια και μεγάλο ζήλο, ώστε με τους κόπους σου και τη γενναιοδωρία σου να συμμετέχεις στο θρίαμβο του Υιού Μου, Ιησού Χριστού.
  Η Ημέρα Της Κρίσεως
  http://www.tlig.org/el/messages/730/
  Όταν οι άγγελοί Μου, που είχαν το ανώτατο αξίωμα, επαναστάτησαν εναντίον Μου και ο αφανισμός κατέλαβε τους καλύτερους ανάμεσά τους, δεν γλύτωσαν τη Δικαιοσύνη Μου. Ρίχτηκαν στον κάτω κόσμο όπου περιμένουν την Ημέρα της Κρίσεως. Και αυτοί επίσης θα κριθούν μπροστά στα μάτια όλων, και αχ! … τι φοβερό θέαμα θα είναι αυτό! Θα κριθεί ο καθένας ανάλογα με αυτά που έκανε και αυτά που δεν έκανε. Μπροστά στο Θρόνο Μου θα στέκονται όλοι σιωπηλοί και έντρομοι, γιατί η Ημέρα αυτή της τελικής Κρίσεως θα είναι τόσο φοβερή που θα τρέμουν όλοι από φόβο μπροστά στον Ανώτατο Κριτή που είμαι Εγώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Πιστεύω στην ύπαρξη του Ιησού, των Αποστόλων και διαφόρων Αγίων. Δεν πιστεύω όμως στον Θεό και στα υπερφυσικά γεγονότα που αναφέρουν οι Διαθήκες. Αυτό που ήθελε ο Ιησούς είναι να διδάξει στον κόσμο ότι πρέπει να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου και να μην τον βλάπτεις, προσπαθώντας να κρατήσεις μία ισορροπία. Οι Χριστιανοί όμως κάνανε μία ολόκληρη μυθολογία και ουσιαστικά πιο πολύ πιστεύουν σε αυτή παρά στον Ιησού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΧΥΘΗΚΕ ΓΕΝΕΑ ΘΑ ΣΕ ΚΥΝΗΓΗΣΕΙ
   ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΩ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ


   http://www.tlig.org/el/messages/902/   Το Έλεος είναι σήμερα η ελπίδα σας αλλά αρκείστε να γεμίζετε το πνεύμα σας με "γνώση", που δεν είναι καθόλου γνώση, και απορρίπτετε το Έλεος που σας παρέχω σήμερα.

   Σας δίνω καταπληκτικά σημάδια, με τη δύναμη του Αγίου Μου Πνεύματος σας δίνω αυτά τα θαυμαστά σημάδια. Υψώνω τους αδύνατους για να μαρτυρήσουν τη Δόξα Μου και να σας υπενθυμίσουν ότι είμαι Τρισάγιος! Όμως μέσα στην καρδιά σας δεν υπάρχει ειρήνη γιατί απορρίπτετε το Άγιο Πνεύμα Μου που είναι Φορέας της Ειρήνης… Η Νύχτα είναι σχεδόν επάνω σας, γενεά, και είστε τόσο μακριά από τη μεταστροφή! Σύντομα, και πρόκειται για το δικό σας σύντομα, όταν θα σκεπαστείτε με το αίμα σας, Εγώ πλέον σαν Κριτής, θα σας υπενθυμίσω το αίμα που σκέπασε τα χέρια σας επειδή απαγορεύσατε σε τόσες ψυχές να λάβουν τις χάρες Μου διαμέσου αυτής της Υπενθύμισης του Λόγου Μου. Μοιάζετε με τους Ρωμαίους, Με στεφανώνετε καθημερινά με αγκάθια . Θα πείτε άραγε τότε όπως ο Πιλάτος: "Είμαι αθώος απ' αυτό το αίμα" και θα νίψετε τα χέρια σας με αρωματισμένο νερό;

   Αρνείστε να δεχθείτε το αντίδοτο του θανάτου, αρνείστε να αναγνωρίσετε το Λόγο Μου που δίνεται από το Άγιο Πνεύμα Μου στις μέρες σας, Τον ακούτε αντίθετα με επιπολαιότητα. Άνθρωποι χωρίς καθόλου πίστη! Ακούτε με τ' αυτιά σας χωρίς να καταλαβαίνετε, κοιτάτε με τα μάτια σας αλλά δεν μπορείτε να διακρίνετε το Λαμπρό και Άπειρο Έλεός Μου που σκορπίζω πάνω σας! Αχάριστη γενεά, μετέτρεψες τη μαρτυρία για το Άγιο Πνεύμα Μου σε μύθο! Μετέτρεψες τα Μυστήριά Μου σε μύθο και το ποιμαντικό σου ραβδί έγινε σκήπτρο ψεύδους, με ποιον λοιπόν να σε παρομοιάσω μέσα στην απόλυτη γύμνια σου; Με τον Κάιν; Με τον Φαραώ; Με τους Φαρισαίους; Ή με τον Ιούδα; Μένεις κατάπληκτη όταν κραδαίνω το Σπαθί Μου 2 μπροστά στα μάτια σου, άπιστη γενεά; Δεν ήξερες ότι το σπαθί έχει τη σημασία του;

   Δεν έχετε ακούσει ότι δεν είμαι μόνο μαχητής της Ειρήνης αλλά και της Δικαιοσύνης 3 ; Δεν έχετε διαβάσει ότι είμαι ο Πιστός και Αληθινός, ο Αμήν, ο Αμερόληπτος Κριτής, γνωστός με το Όνομα: ο Λόγος του Θεού; 4 Αλλά η Γραφή λέει ότι η εποχή σου, επίσκοπε 5 του θηρίου, θα αρχίσει τον πόλεμο ενάντια σε Μένα και τους αγίους Μου. 6

   Η επίγεια Βασιλεία Μου είναι μπροστά στις πόρτες σας αλλά δεν την θέλετε, όπως δεν θέλετε ν' ακούσετε το Λόγο Μου… Η διεστραμμένη σας καρδιά δεν δίνει προσοχή στις προειδοποιήσεις Μου γιατί απαρνηθήκατε το ταπεινό ποιμαντικό ραβδί σας και προτιμήσατε το σκήπτρο του ψεύδους. Και όταν ακούτε το Λόγο από το Στόμα Μου δεν προειδοποιείτε την καρδιά σας, ούτε σκέπτεστε να προειδοποιήσετε τους άλλους, όχι, βλέπετε να έρχεται το Σπαθί 7 αλλά δεν δίνετε σημασία… Έχετε αντιρρήσεις και ενθαρρύνετε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο: "όλες αυτές οι ανοησίες, μη δίνετε σημασία, είναι υστερία. Μην προσέχετε όλους αυτούς τους τρελούς. Μην ακούτε την 'Αληθινή εν Θεώ Ζωή', είναι εφεύρεση του Πονηρού, θα πείτε για να μειώσετε τη Φωνή Μου και αποκαλείτε βιαστικά "κακό και ψέμα" ό,τι είναι θείο και άγιο.

   Διαγραφή
 44. Καλέ μου άνθρωπε...«Έρχου και ίδε»...
  Αν θέλεις να πείσεις τους άλλους ότι το Άγιο Φως είναι απάτη,
  πρέπει πρώτα να πείσεις τον εαυτό σου μέσα από την εμπειρία σου...
  Έχεις πάει στα Ιεροσόλυμα; Έχεις ζήσει την Ανάσταση του Χριστού εκεί;
  Αν όχι, τότε καλύτερα να σωπαίνεις, παρά να μιλάς για κάτι το οποίο δεν έχεις ποτέ ψηλαφίσει...
  Και αν κατάλαβα καλά, δεν έχεις και την διάθεση να ψηλαφήσεις...
  Ο Θεός να σε φωτίσει. Καλή Ανάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αναρωτιεμαι,αυτοι που δεχονται το θαυμα ως Χριστιανοι,αν αποδειχτει ΜΟΥΦΑ θα αλλαξουν την πιστη τους?Θα γινουν χειροτεροι ανθρωποι?Αν ναι ... μηπως ποτε δεν ηταν? ΟΙ δε πολεμιοι του θαυματος,αν αποδεικνυοταν πραγματικο θα γινονταν καλυτεροι ανθρωποι? Θα μοιραζαν την περιουσια τους στους φτωχους και θα ακολουθουσαν το λογο του Θεου?Αν ναι μπορουν να το κανουν και τωρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Ακόμα και αν έβλεπες το θαύμα και σου εμφανιζόταν μπροστά σου ο Χριστός θα αμφέβαλλες . Οι παλαιά διαθήκη γεμάτη παραδείγματα απο εμφανίσεις του Θεού αλλά την επομένη εφτιαχναν είδωλα! Ο άνθρωπος είναι αυτοκαταστροφικός και δεν
  Θέλει να παραδεχτεί οτι θα λογοδωτήσει μια μέρα στο Θεό. Ζει στήν δική του πραγματικότητα! Όσο για τους Ψευδοπροφήτες, δεν είναι αυτοί που τελούν τα μυστήρια της εκκλησίας μας αλλά αυτοί που τους απομακρυνουν απο αυτήν!

  Mατθαίος 9, 34 και έπειτα
  34 [οι δε φαρισαιοι ελεγον εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια]

  35 και περιηγεν ο ιησους τας πολεις πασας και τας κωμας διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν

  36 ιδων δε τους οχλους εσπλαγχνισθη περι αυτων οτι ησαν εσκυλμενοι και ερριμμενοι ωσει προβατα μη εχοντα ποιμενα

  37 τοτε λεγει τοις μαθηταις αυτου ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι

  38 δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Ενας ειναι Ο Θεός-Πατέρας Υιός και Άγιον Πνεύμα-και υπάρχει.Είτε το πιστεύω είτε δεν το πιστεύω.Εγώ το πιστεύω.Τελεία και παύλα.Και ο,τι γράφει η Αγία Γραφή.Απο την Γένεση εως την Αποκάλυψη.Και τις παραδόσεις που εχει η Ορθόδοξη Εκκλησία.Αρχή σοφίας φόβος Θεού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Παρα ΄πολυ κουβεντα, χωρις ουσια, αφου κανεις δεν μπορει να αποδειξη τιποτα. Το θεμα ειναι πολυ απλο και θα λυνοταν οι απορειες των παντων, αν το ηθελε το επισημο Ισραηλινο Κρατος.[Και ''κλειδωμα και ξεκλειδωμα'' του Ταφου, ας το αφισουν στην ακρη οι Ισδραηλινες Αρχες..]. Το Ισδραηλ εισπρατει απο αυτη την ιστορια πολλα χρηματα, αμεσα και εμεσα. αλλα και πολλα αλλα, οπως την προβολη του εκει σαν Κρατος κυριαρχο, και βεβαια ιστορικα και θρησκευτικα τονιζεται οτι η μεγαλυτερη Θρησκεια του Κοσμου, γεννηθηκε στο Ισραηλ, και ειναι παρακλαδι της δικης τους Θρησκειας. Ετσι, αν το Αγιο Φως, ειναι αληθινο, 'η απατη, τους βολευει στον υπερτατο βαθμο, να μην αποδειχθει απατη. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΑΦΙΝΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟ.. Διοτι, αν επεμβουν και αποδειχθει αληθινο, [λεμε αν..], καταρεει η δικη τους Θρησκεια. ΠΟΛΥ μεγαλη απωλεια γι'[αυτους. Αν αποδειχθει οτι ειναι απατη, θα ειναι και παλι ΠΟΛΥ μεγαλη απωλεια για τους ιδιους, διοτι θα χασει ολα αυτα που προανεφερα. Τι λετε τωρα κυριοι που μιλατε για το θεμα αυτο;; Με τα συγχρονα ηλεκτρονικα μεσα και μεθοδους, και με την αδεια του κρατους του Ισδραηλ, δεν θα ''ξεδιαλυναμε'' το θεμα αυτο;; Ετσι το Ισδραηλ λεει: Aφιστε τους να αναρωτιωνται.. Και καλα κανει, αφου ετσι ειναι κερδισμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Ειχα γραψει εδω πριν 2, 3 ημερες ενα σχολιο, αλλα ''κοπηκε''. Δεν εβρισα κανενα , ουτε ασχημονισα. Απορω.. Τελος παντων, ας το επαναλαβω. Ειχα γραψει λοιπον, οτι το μυστηριο του φωτος θα ειχε λυθει, αν το Κρατος του Ισραηλ επενεβαινε. Δεν το κανει, διοτι, αν αποδεικνυοταν οτι ηταν απατη, θα χανοταν ολη η ''μαγεια'' αυτη που εξυπηρετει αφανταστα το ιδιο το Ισραηλ απο πολιτικης και γεωπολιτικης και οικονονικης πλευρας. Θα ηταν απωλεια, γι'αυτο, αν εσβυνε η Ιδεα, του οτι ο Χριστιανισμος, γεννηθηκε στη Χωρα αυτη, την τοσο σημαντικη γι'αυτους, και για οποιον αλλο ακομα θα την θεωρουσε ετσι. Δεν το κανει ομως και δεν θα το κανει ποτε η ιδια, την στιγμη οπου, ο Χριστανισμος, ειναι γεννημα της Θρησκειας των Ισραηλιτων, και ας μην το αναλυσω πιο περα και κουρασω. Ο ΘΕΟΣ δεν θα ''επαιζε'' με φωτα, για να δειξει την υπαρξη του, και να προσελκυσει οπαδους. ουτε θα εστελνε με αγγελο το σπερμα του, για να γονιμοποιησει μια γηινη, και να γεννησει ενα γιο, ο οποιος θα πεθαινε σταυρωμενος, απο εναν ξεμοραμενο οχλο. Ομως Αυτος ο Χρηστος, γτανει να λατρευεται σαν Θεος, αφου το ''ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΕΑΥΤΟΝ'' , και το '' Ο ΣΥ ΜΙΣΕΙΣ ΕΤΕΡΩ ΜΗ ΠΟΙΗΣΕΙΣ'', το εκανε ΚΙΝΗΜΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και ελπιδα για μια ανθρωπινη Κοινωνια Αγαπης. [Η ιδια η Χριστιανοσυνη, μπορουσε να ξεκαθαρισει το θεμα της Αφης του Αγιου Φωτος, αν το ηθελε. Δεν το κανει ομως. Και ο νοων νοητο..].

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Η πίστης του Χριστιανού δεν βασίζεται στο οτι πρεπει να βλέπει θαύματα η οτι χωρίς αυτά ειναι απιστός προς την πίστη του Χριστού.
  Ο Απόστολος Παύλος ανέφεραι στους Αθηναίους οταν του επισκεύει το 65μχ.
  "Δεν περιπατούμαι δια όψεως αλλα δια πίστεως."
  Ο ιδρητής της χριστιανοσύνης ο Ιησους Χριστός αναφέρει οτι αυτοί που κανουν θαύματα δεν ειναι κατά ανάγκη ακολουθήτου.
  Στο κατα Ματτθέου ευαγγελιου μας λέγει.
  Ματτθέος 7:21,22,23
  θα μπει στη βασιλεία των ουρανών ο καθένας που μου λέει “Κύριε, Κύριε”, αλλά εκείνος που κάνεια το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. 22 Πολλοί θα μου πουν εκείνη την ημέρα: “Κύριε, Κύριε,β δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, και δεν εκβάλαμε δαίμονες στο όνομά σου, και δεν εκτελέσαμε πολλά θαύματα στο όνομά σου;23 Και όμως, τότε θα ομολογήσω σε αυτούς: Ποτέ δεν σας γνώρισα!δ Φύγετε από εμένα, εργάτες της ανομίας.
  Τότε πώς γνωρίζωνται οι αληθινοί χριστιανοί;
  Ιωάννης 13:34,35
  Σας δίνω μια καινούρια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· όπως εγώ σας αγάπησα, να αγαπάτε και εσείς ο ένας τον άλλον.35 Από αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας».
  Αρα λοιπόν το γνώρισμα των αληθινών χριστιανών οτι εχουν πίστη δεν ειναι τα θαύματα που υποτιθετε κάνουν αλλα εαν αχουν ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ Ο ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.
  1 Ιωάννη 4:17-18
  Και εμείς έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει την αγάπηο που έχει ο Θεός στην περίπτωσή μας.
  Ο Θεός είναι αγάπη,π και αυτός που παραμένει στην αγάπηρ παραμένει σε ενότητα με τον Θεό και ο Θεός παραμένει σε ενότητασ με αυτόν. 17 Με αυτόν τον τρόπο έχει τελειοποιηθεί η αγάπη αναφορικά με εμάς, ώστε να έχουμε παρρησίατ την ημέρα της κρίσης,υ επειδή όπως είναι εκείνος έτσι είμαστε και εμείς σε αυτόν τον κόσμο.φ 18 Δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη,χ αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο,ψ επειδή ο φόβος επιδρά ως ανασταλτικός παράγοντας. Αυτός δε που υπόκειται στο φόβο δεν έχει τελειοποιηθεί στην αγάπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή